2023-06-25 Šv. Jono Krikštytojo atlaidai. Programa  Čia, Plungėje, mūsų mieste – mūsų gyvenimai, čia gimsta ir auga mūsų vaikai, čia susipažįsta ir įsimyli jauni žmonės, čia seneliai, matydami savo anūkus, yra laimingi, iš čia pradeda savo kelionę pas Dievą išeinantieji.

  Šiandien mūsų bažnyčios, mūsų motinos ir užuovėjos, vardo diena, Šv. Jono Krikštytojo atlaidai. Sveikiname visus Plungės žmones linkėdami stiprios sveikatos ir ilgo amžiaus, taikos, ramybės ir darbų sėkmės.

  Mūsų šeimos dovana – šie parapijos atlaidai – mums visiems, kam brangi ir ypatinga ši šventovė.

  Sveikiname visus Jonus, Janinas, visą parapijos kolektyvą ir jus visus, atėjusius dėkoti ir garbinti Dievą.

 

Vanda ir Vilmantas Bučiai