Spalio 4 d. nuo 17 val. iki 18 val. mūsų bažnyčioje vyko Švč.Sakramento adoracija, o Šv. Mišios buvo aukojamos už gyvus ir mirusius Pasauliečių pranciškonų ordino (tretininkų) narius. Taip pat šią dieną, pagal seną tradiciją, po Šv. Mišių mūsų bažnyčios šventoriuje buvo laiminami naminiai gyvūnėliai.