Rugpjūčio 22 d. mūsų mylimas vikaras Kęstutis Motiejaitis šventė savo gimtadienį. Sveikindami kunigą parapijiečiai dėkojo už uolų pareigų atlikimą, padrąsinimus, už rūpinimąsi jaunimu, už artimo meilės darbus, linkėjo Dievo palaimos darbuose, Šventosios Dvasios džiaugsmo ir išminties. Kunige Kęstuti, džiaugiamės, kad esate mūsų vikaras!