Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį 16-18 val.
   Rožinio malda. Spalio mėnuo yra skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei ir rožinio maldai. Raginame kasdien kalbėti rožinį bažnyčioje arba savo namuose. Mūsų bažnyčioje rožinis kalbamas pirmadieniais ir antradieniais 11.30, nuo trečiadienio iki šeštadienio 17.30, o sekmadieniais po 8 val. Šv. Mišių. Už bendruomeninį rožinio kalbėjimą skiriami visuotiniai atlaidai.
   Spalio 17 dieną 12.00 Šv. Mišiose melsimės už kun. Adomą Milerį 40–ose jo mirties metinėse.
   Svarbu! Mūsų bažnyčioje yra Kristaus, pririšto prie stulpo, statula. Pagal senosios bažnyčios tradiciją, žmogus, turintis rūpestį, padėką ar prašymą, melsdamasis prie šios statulos, pririša juostelę su užrašyta intencija, už tą Jūsų užrašytą intenciją spalio 22 dieną 8.00 val. bus aukojamos Šv. Mišios.
   Raginame nepamiršti užprašyti Šv. Mišių už mirusius savo artimuosius gimimo ar vardo dienos proga, atsinešti į bažnyčią žvakę pašventinimui, priimti Šv. Komuniją, po Mišių aplankyti kapines. Tai būtų atsiprašymo, dėkingumo ženklas jiems, taip pat dvasinė dovana, kurios iš jūsų jie lauktų ir kuri juos nudžiugintų.
   Primename, kad Šv. Mišias, kaip dovaną ir Dievo palaimą, tinka užprašyti ir už gyvuosius vardinėse, gimtadienyje, važiuojant į tolimą kelionę, tuokiantis vaikams, besilaukiant kūdikėlio, ruošiantis operacijai.
   Taip pat kai renkamės į Šv. Mišias, raginame atvykti į bažnyčią bent 15 min. anksčiau, kad turėtumėte laiko asmeninei maldai, galbūt išpažinčiai ir Mišiose dalyvautumėte pasiruošę.
   Bažnyčios gale yra platinamas naujas „Artumos“ katalikiškas žurnalas. Kviečiame įsigyti ir skaityti.