Šiandien yra Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė (Devintinės), kai pagerbiame Dievą, kuris dėl mūsų pasiliko mažame duonos gabalėlyje. Po sumos šv. Mišių šventoriuje numatyta tradicinė Devintinių procesija.
   Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks: trečiadienį po 8 val. šv. Mišių, ketvirtadienį 17-18 val. (su Rugile), penktadienį 16-18 val., šeštadienį 17-18 val., taip pat sekmadienį 9-10 val. vyks adoracija (su tretininkais). Kviečiame pabūti eucharistinio Kristaus artumoje.
   Šiandien yra Tėvo diena. Visų šv. Mišių metu laiminami pamaldose dalyvaujantys tėvai. Šv. Mišios už gyvus ir mirusius tėvus mūsų bažnyčioje aukojamos birželio 6 d. 8, 10, 12, 18 val., taip pat birželio 7 d. 12 ir 18 val.
   Birželio mėnuo yra skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Kviečiame dalyvauti birželinėse pamaldose, kurios mūsų bažnyčioje vyks: pirmadienį ir antradienį po 12 val. šv. Mišių, trečiadienį ir šeštadienį – po 18 val. šv. Mišių, ketvirtadienį ir penktadienį – 17:40 val., o sekmadienį – 9:35 val.
   Ateinantis penktadienis (birželio 11 d.) yra Švč. Jėzaus Širdies iškilmė. Tai kartu ir maldos už kunigų šventėjimą diena. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam tą dieną viešai kalbančiam maldą „Gerasis Jėzau“ (ją galima rasti maldaknygėse). Taip pat tą dieną 18 val. bus aukojamos šv. Mišios už Naktinės adoracijos į Švč. Jėzaus Širdį adoruotojus. Kviečiame dalyvauti.
   Primename, kad kiekvienam katalikui turėtų būti svarbu atlikti velykinę išpažintį. Jos neatlikusius raginame suskubti iki birželio 29 d.