Dėkojame visiems, kurie savo namuose ar bažnyčioje jungėtės į gegužines pamaldas. Švč. Mergelė Marija ir toliau tegu kiekvieną iš jūsų globoja pasibaigus gegužės mėnesiui.
   Birželio mėnuo yra skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Kviečiame dalyvauti birželinėse pamaldose, kurios mūsų bažnyčioje vyks: pirmadienį ir antradienį po 12 val. šv. Mišių, trečiadienį ir šeštadienį – po 18 val. šv. Mišių, ketvirtadienį ir penktadienį – 17:40 val., o sekmadienį – 9:35 val.
   Ateinantis antradienis yra pirmasis mėnesio antradienis – 12 val. šv. Mišios į šv. Antaną jūsų intencijomis.
   Taip pat birželio 1 d. minimas šv. Justinas – mūsų vyskupijos globėjas.
   Ateinantis trečiadienis yra pirmasis mėnesio trečiadienis – 8 val. šv. Mišios į Dievo Gailestingumą aukotojų intencijomis.
   Ateinantis penktadienis yra pirmasis mėnesio penktadienis – 8 ir 18 val. aukojamos sudėtinės Šv. Mišios jūsų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį.
   Ateinantis šeštadienis yra pirmasis mėnesio šeštadienis – 18 val. šv. Mišios šį Švč. M. Mariją aukotojų intencijomis.
   Ateinantis sekmadienis yra Tėvo diena. Šv. Mišios už gyvus ir mirusius tėvus mūsų bažnyčioje bus aukojamos birželio 6 d. 8, 10, 12, 18 val., taip pat birželio 7 d. 12 ir 18 val.
   Ateinantis sekmadienis yra Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė (Devintinės), kai pagerbiame Dievą, kuris dėl mūsų pasiliko mažame duonos gabalėlyje. Po sumos Šv. Mišių šventoriuje numatyta tradicinė Devintinių procesija.
   Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks: trečiadienį po 8 val. šv. Mišių, ketvirtadienį 17-18 val. (su Rugile), penktadienį 16-18 val., šeštadienį 17-18 val., taip pat sekmadienį 9-10 val. vyks adoracija (su tretininkais). Kviečiame pabūti eucharistinio Kristaus artumoje.
   Primename, kad kiekvienam katalikui turėtų būti svarbu atlikti velykinę išpažintį. Jos neatlikusius raginame suskubti iki birželio 29 d.