Balandžio 3 dieną mūsų bažnyčioje vyko gavėnios rekolekcijos.  Ši diena taip pat buvo gavėnios išpažinties sekmadienis. Turėjome mielą svečią – Vidmantų parapijos kleboną kun. Karolį Petravičių, kuris ne tik sakė pamokslus, aukojo 12 val. Šv. Mišias, bet ir klausė išpažinčių. Pamokslų metu ragino kasdien skirti laiko maldai, ne tik tada, kai lieka jo nudirbus darbus. Kalbėjo ir apie begalinę Dievo meilę mums, kaip palyginimą pateikė žmogaus jauseną, kai mylimas žmogus neatsako į mūsų jausmus ir mums skauda. Skauda ir Dievui, jei mes neatsiliepiame į jo meilę. Priminė mums, kad gavėnios esmė – pamatyti įsimylėjusį Dievą, nes didžiausia kryžiaus prasmė yra meilė. Dėkojame kunigui Karoliui už bendrą auką ir prasmingus pamokslus.

Džiugu, kad šį išpažinties sekmadienį prie klausyklų nusidriekė ilgos eilės. Tikime, kad plungiškiai įžengs į Šv. Velykas tinkamai pasiruošę.