Gavėnios laiku esame kviečiami apriboti žalingus įpročius, gal pavyktų ir visai jų atsisakyti. Taip pat svarbus susilaikymas nuo triukšmingų pasilinksminimų. Primename, kad katalikams privalomas pasninkas yra kiekvieną penktadienį.

Gavėnios laiku kryžiaus kelias mūsų bažnyčioje einamas penktadieniais po 18 val. Šv. Mišių ir sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių.

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių,  penktadienį 16-18 val., šeštadienį nuo 17 val. iki 18 val. Šv. Mišių (nes pirmasis mėnesio šeštadienis), o ateinantį sekmadienį nuo 11.30 val. iki 12 val. Šv. Mišių (nes pirmasis mėnesio sekmadienis).

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Ateinantis penktadienis yra pirmasis mėnesio penktadienis. 8 ir 18 val. – sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis. Šią dieną prie išstatyto Švč. Sakramento kalbame Švč. Jėzaus Širdies litaniją ir Atsiteisimo maldą.

Ateinantis šeštadienis yra pirmasis mėnesio šeštadienis. 18 val. sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją jūsų intencijomis. Šią dieną reikėtų sukalbėti Švč. Mergelės Marijos litaniją ir Pasiaukojimo maldą. 

Kovo 28 d. meldžiame kun. Alfonsui Lipniūnui (1905 03 12–1945 03 28) – jaunimo apaštalui, Štuthofo kaliniui, Bažnyčios pripažinimo palaimintuoju.

Balandžio 2 d. minimas Šv. Pranciškus Paulietis (1436–1507), atsiskyrėlis, Kalabrijoje įsteigė Mažesniųjų Brolių ordiną, savo mokinius įpareigojo gyventi vien iš išmaldų, neturėti jokio turto, neleisti pinigų, nuolat maitintis gavėniniu maistu. Karalius Liudvikas XI pakvietė jį į Prancūziją, kur, pagarsėjęs gyvenimo griežtumu, mirė.

Balandžio 3 dieną mūsų bažnyčioje gavėnios rekolekcijos.  8, 10 ir 12 val. Šv. Mišiose pamokslus sakys Vidmantų parapijos klebonas kun. Karolis Petravičius.

Balandžio 3 dieną taip pat ir gavėnios išpažinties sekmadienis. Raginame pagal galimybes ją atlikti patiems, taip pat pakviesti ir savo artimuosius, nes gavėnios išpažintis yra svarbi dvasinio pasirengimo Šv. Velykoms dalis, juk Bažnyčios įsakymas ragina   bent kartą metuose atlikti išpažintį ir priimti Švč. Sakramentą.

Nepamirškime pasirūpinti ir tais savo artimaisiais, kurie dėl sveikatos negali atvykti į bažnyčią. Todėl norinčius, kad kunigas aplankytų ligonius ar senyvo amžiaus žmones jų namuose su išpažintimi bei Šv. Komunija, kviečiame užeiti į zakristiją ir susitarti su kunigu.

Mūsų parapijos Caritas renka higienos priemones iš Ukrainos atvykstantiems žmonėms. Kas galite, paaukokite. Aukų dėžę rasite bažnyčios gale arba pas kunigą raštinėje. Aukoti galite darbo dienomis nuo 9 iki 13 val ir nuo 16 iki 18 val.

Kviečiame įsigyti bažnyčios gale platinamą katalikiško žurnalo ,,Artuma” numerį.

Kai renkamės Šv. Mišioms, raginame į bažnyčią atvykti nors 15 min. anksčiau, kad turėtumėte laiko asmeninei maldai, galbūt išpažinčiai ir Šv. Mišiose dalyvautumėte pasiruošę.

Mūsų bažnyčioje yra Kristaus, pririšto prie stulpo, statula. Pagal senosios bažnyčios tradiciją žmogus, turintis rūpestį, melsdamasis prie šios statulos, pririša juostelę su užrašyta intencija. Vėliau yra numatyta aukoti Šv. Mišias tomis intencijomis.

Raginame šiuo metu nepamiršti rašyti velykinius atvirukus, nupirkti gerą knygą iš knygynėlio, ranka užrašyti sveikinimą ir nusiųsti kaip dovaną savo artimiesiems. Mūsų knygynėlyje yra velykinių atvirukų su mūsų parapijos bažnyčia.

Kreipiamės į visus dirbančius parapijiečius. Kviečiame paremti mūsų Bažnyčią ir jos veiklą, paskiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir iki šių metų gegužės 1 d. pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Pildant reikėtų nurodyti: ,,Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. 191277652.” Forma pildoma internetu, prisijungus prie elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) https://deklaravimas.vmi.lt/.