Mūsų klebonas Vytautas Gedvainis, šiuo metu viešintis Prancūzijoje, prie Lurdo grotos paaukojo mūsų parapiją Lurdo Švenčiausiajai Mergelei Marijai, o visiems parapijiečiams siunčia sveikinimus prašydamas, kad Lurdo Marija laimintų Plungės parapijos tikinčiuosius.