Rugsėjo 30 d. nuo 10 val. ryto iki šeštadienio, spalio 1 d., 8 val. ryto mūsų bažnyčioje vyko paros Švč. Sakramento adoracija. Dėkojame maldos grupelėms, organizacijoms, tretininkams, šeimoms, pavieniams asmenims, Plungės katalikiškam jaunimui, tikybos mokytojoms – visiems, atėjusiems pabūti kartu su Kristumi. Ypatingai dėkojame tiems, kas atėjo nakties metu. Viešpats telaimina ir tesaugo!