Mūsų bažnyčioje jau vyksta pasirengimas Pirmajai Komunijai. Spalio 2 d. 12 val. rinkosi vaikučiai, besiruošiantys Pirmosios Komunijos sakramentui bei jų tėveliai. Po Šv. Mišių vaikučiams buvo dalinami rožančiai, o tėveliams parapijos klebonas paaiškino pasiruošimo sakramentui tvarką bei atsakė į visus jų klausimus.