Rugsėjo 29 dieną į Plungės parapijos salę rinkosi Plungės dekanato tikybos mokytojai, nes vyko pirmasis šiais mokslo metais dekanato tikybos mokytojų susirinkimas. Kaip ir kiekvienais metais, tradiciškai pirmajame susirinkime dalyvavo ir tikybos mokytojoms atvežė dovanų Telšių vyskupijos Katechetikos centro vadovas mons. Rimantas Gudlinkis bei metodininkė Margarita Petrauskaitė. Plungės dekanato dekanas kun. Vytautas Gedvainis  mokytojus stiprino ne tik padrąsinančiu žodžiu, bet ir vaišėmis. Tikybos mokytojos dėkoja svečiams, savo klebonui Vytautui, kunigui Kęstučiui, Dekanato tikybos mokytojų metodinės grupės pirmininkei Danguolei Alčauskienei už rūpestį organizuojant susirinkimą, už maldos bendrystę susirinkimo metu.