Mieli Plungės parapijiečiai!

Noriu jūsų paprašyti, kas kiek galite, prisidėti prie presbiterijos sienos remonto darbų. Pagal galimybes stengiuosi visada didesniems darbams atrasti geradarį rėmėją. Tokiu būdu geradarių dėka, Jūsų bažnyčioje yra restauruoti visi liturginiai indai, nupirkti nauji liturginiai drabužiai, paauksuoti šoniniai altoriai ir aukos altorius, sutvarkyta siena prie Nukryžiuotojo altoriaus, aplopytas stogas, šiuo metu restauruojamos Kryžiaus kelių stotys. Deja, presbiterijos sienų remontui nepavyko atrasti rėmėjo, nes suma siekia 6–7 tūkstančius eurų. Tad kviečiu, kam rūpi ši bažnyčia, kas kiek galėtumėte, prisidėkite. Ačiū!

Auką galima atnešti į zakristiją arba pervesti į parapijos sąskaitą – Šv. Jono Krikštytojo parapija LT787182000001700937 Šiaulių bankas.

Ačiū, Jūsų klebonas kun. Vytautas Gedvainis