• ŠIANDIEN, gruodžio 10 d., 13 val., Plungės parapijos namuose (Vytauto g. 29) – filmo „Karolis – žmogus, tapęs popiežiumi“ premjera. Renginys skirtas prieš tris dešimtmečius vykusiam Pauliaus II vizitui Lietuvoje paminėti.
  • ŠIO SEKMADIENIO RINKLIAVA – Caritas veiklai paremti. Kaip ir kiekvienais metais, kviečiame parapijiečius jungtis į Carito gerumo akciją – „Padovanok Kalėdų džiaugsmą vaikams“. Vaikus pradžiuginti galite saldumynais ir žaislais. Jūsų gerumas atsispindės vaikų šypsenose.
  • Pašventintus kalėdaičius ir Carito žvakutes galima įsigyti sekmadieniais bažnyčios gale, o darbo dienomis – bažnyčios zakristijoje kunigo budėjimo metu. Esate laukiami!
  • ADVENTINĖS IŠPAŽINTIES SEKMADIENIS – gruodžio 24 d. Mūsų bažnyčioje advento rekolekcijas ves Kartenos klebonas kun. Algirdas Lukšas. Primename, kad adventinė išpažintis yra svarbi dvasinio pasirengimo Šv. Kalėdoms dalis.
  • Dėkojame už kalėdines aukas, kurias atnešate kunigui į bažnyčios zakristiją. Dievas teatlygina jums savo globa ir palaima!
  • Kalėdinius atvirukus galite įsigyti bažnyčios knygynėlyje. Taip pat čia galite įsigyti dvasiniam gyvenimui naudingą knygą sau arba kaip dovaną žmogui, kurį norite pasveikinti.
  • Advento sekmadieniais 8 val. aukojamos vadinamos rarotų Šv. Mišios. Tad raginame atvykti anksčiau – 7:45 kartu giedoti Švč. Mergelės Marijos valandas.
  • Švč. Sakramento adoracija: trečiadieniais – nuo 9 val., penktadieniais – nuo 16 val. iki 18 val.
  • Kiekvieną šeštadienį, 16.30 val., Plungės parapijos namuose (Vytauto g. 29) – pokalbiai apie ŠV. RAŠTĄ. Diskusijos vedėjas kun. Tomas Kaulius.