• ŠĮ SEKMADIENĮ 9.40 VAL. ŠV. CECILIJOS garbei mūsų bažnyčioje koncertuoja Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos auklėtiniai. Kviečiame!
  • ŠIS SEKMADIENIS – Pasaulinė vargstančiųjų diena. Ją įvesdamas popiežius Pranciškus skatina krikščionių bendruomenes visame pasaulyje tapti vis aiškesniu ženklu, rodančiu Kristaus meilę labiausiai vargstantiems. Ką galime padaryti, kaip padėti, kad panaikintume ar bent sumažintume vargstančiųjų atskirtį ir kančią? Popiežius Pranciškus moko, kad esminis dalykas yra asmeniškai gyventi evangeliniu neturtu, įsiklausyti į tylų vargstančiųjų šauksmą, solidarizuotis su jais ir kviesti dalyvauti bendruomenės gyvenime.
  • KITAS SEKMADIENIS – Kristaus Karaliaus iškilmė. Rinkliava bus daroma kunigų seminarijų išlaikymui.
  • Bažnyčios gale platinamas Artumos katalikiškas žurnalas, lapkričio mėn. numeris. Taip pat kviečiame užsukti į bažnyčios knygynėlį ir įsigyti dvasiniam gyvenimui naudingą knygą sau arba kaip dovaną žmogui, kurį norite pasveikinti.
  • Pradėjome parapijiečių lankymą (kalėdojimą). Tai proga gauti palaiminimą savo namams ir šeimai, galimybė pasikalbėti su kunigu. Taip pat pagal seną tradiciją norintys palikti Bažnyčiai kalėdinę auką ją gali atnešti į bažnyčios zakristiją.
  • NAKTINĖ ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA – ketvirtadienį, lapkričio 23 d., po 18 val. Šv. Mišių iki penktadienio ryto 8 val. Kitomis dienomis Švč. Sakramento adoracija: trečiadieniais – nuo 9 val., penktadieniais – nuo 16 val. iki 18 val.
  • KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ 12 val. – Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis už gyvuosius. Kiekvieną savaitę sudėtinės Šv. Mišios už mirusius aukojamos PIRMADIENIAIS 12 VAL., TREČIADIENIAIS 18 VAL., ŠEŠTADIENIAIS 18 VAL.