Šiandien Žolinė – Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų išklimė. Šv. Mišių tvarka Plungės bažnyčioje šiandien: 8, 10, 12, 18 val. Žlibinų bažnyčioje 12 val., o Kantaučių bažnyčioje – 13:30 val. Per visas šv. Mišias šventinami jūsų atsinešti žolynai. Juos galite turėti rankose arba sudėti prie Marijos altoriaus bažnyčios priekyje.
  Šiandien 10 ir 12 val. šv. Mišiose mūsų bažnyčioje lankosi Vydmantų parapijos klebonas kun. Karolis Petravičius. Yra renkamos aukos Vydmantų bažnyčios statybai. Kas galite, esate kviečiami prisidėti. Po 10 val. šv. Mišių mūsų bažnyčioje – koncertas.
  Raginame ir primename, kad nepamirštume maldos už jaunąją kartą: vaikus, anūkus. Svarbu melstis ne tik už tai, kad būtų sveiki, turėtų gerai apmokamą darbą ar būtų geri mokiniai, bet ir už jų brendimą tikėjime. Tuo tikslu galima užprašyti šv. Mišias į Švč. Mergelę Mariją.
  Primename, kad rytoj – sekmadienis – Viešpaties diena. Lauksime jūsų šv. Mišiose.