Kviečiame kiekvieną penktadienį į Švč. Sakramento adoraciją 16 –18 val.
  Kviečiame į parapijos tretininkų organizuojamą naktinę Švč. Sakramento adoraciją, kuri prasidės ateinantį penktadienį po 18 val. šv. Mišių ir tęsis iki šeštadienio ryto 7 val. šv. Mišių.
  Kiekvieną sekmadienį po 10 val. šv. Mišių bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis. Kurie dalyvaujate votyvos šv. Mišiose, esate kviečiami po Mišių neskubėti namo ir jungtis bendrai maldai.
  Informacija visiems tiems, kurie norėtų dalyvauti “Alfa kurse”: susitikimai turėtų prasidėti nuo spalio 7 d. Kurie buvote užsiregistravę, iš naujo registruotis neturėsite. Laukiame ir naujų žmonių.
  Bažnyčios gale yra platinamas vasaros katalikiškas “Artumos” žurnalas. Kviečiame įsigyti, skaityti ir taip paremti katalikišką spaudą.