Gruodžio 18 d. mūsų bažnyčioje vyko adventinės rekolekcijos. 10 val. Šv. Mišių pradžioje Plungės skautai prie altoriaus atnešė Betliejaus ugnį ir uždegė ketvirtąją advento vainiko žvakę, nes tradiciškai, kaip ir kitais sekmadieniais, žvakės yra uždegamos aktyvių parapijiečių.

   Rekolekcijas vedė buvęs mūsų bažnyčios klebonas Julius Meškauskas, kuris klausė išpažinčių, aukojo Šv. Mišias, sakė pamokslus. Dėkojame kunigui Juliui už jo šiltą žodį, gražius pamokymus, mums, plungiškiams.