Gruodžio 20 d., 19 val., mūsų bažnyčioje vyko talka, buvo puošiamos Kalėdų eglutės. Dėkojame Plunges Carito savanoriams, Plungės Šv. Jono Krikštytojo ateitininkams, parapijiečiams, bažnyčios tarnams, susirinkusiems  papuošti mūsų gražią bažnytėlę. Te Dievas atlygina už jūsų gerus darbus.