„Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“ (Lk 2, 14).  

Prabėgo keturios advento savaitės.  Kūčių vakarą į Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią iškilmingam Betliejaus pašventinimui ir Bernelių Šv. Mišioms, kurios prasidėjo 20 val., susirinko pilna bažnyčia tikinčiųjų. Dėkojame visiems, atėjusiems pasveikinti Kristaus į Jo gimimo iškilmes.