Gegužės 22 d. po 10 val. Šv. Mišių Plungės bažnyčioje Seimo narys Giedrius Surplys pristatys savo knygą „Laimėti – ne nuodėmė“. Kviečiame dalyvauti.

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių,  penktadienį 16–18 val.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Visas gegužės mėnuo yra skirtas maldai į Dievo Motiną – visi, kad ir kur bebūtumėte, esate kviečiami kasdien kalbėti ar giedoti Švč. M. Marijos litaniją.

Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos bus atliekamos pirmadieniais ir antradieniais po 12 val. Šv. Mišių, trečiadienį, ketvirtadienį ir šeštadienį – po 18 val. Šv. Mišių, penktadienį prieš 18 val.   Šv. Mišias, o sekmadieniais – po 10 val.  Šv. Mišių.

Gegužės 24 d.  iš Plungės bažnyčios vyks tiesioginė transliacija per Marijos radiją. 11.30 val. – kalbamas rožančius, 12 val. – Šv. Mišios ir giedama Švč. M. Marijos litanija. 

Gegužės 22 d. minima Šv. Rita (1381–1457), gimė Rokaporenoje, Italijoje.

Gegužės 25 d. mimimas Šv. Beda Garbingasis,  gimė apie 672–673 m. Anglijoje, mirė 735 m. Auklėtas vienuolių. Visą gyvenimą skyrė maldai ir moksliniam darbui. Buvo puikus poetas, daugelio himnų, giesmių autorius.

Gegužės 25 d. taip pat minimas Šv. Grigalius VII, gimė apie 1015–1020 m. Italijoje, mirė 1085 m. Lydėjo į tremtį (1046 m.) popiežių Grigalių VI. Jam mirus, talkino Leonui IX reformuojant Bažnyčią.

Gegužės 25 d. taip pat mimima Šv. Marija Magdalena de Paci (1566–1607), gimė Florencijoje, kilmingoje Pacų šeimoje. Nuo mažens stebino pamaldumu; 10 metų davė skaistumo įžadą; 12 metų regėjo Dievo Motiną; 18 metų tapo karmelite.

Gegužės 26 d. minimas Šv. Pilypas Neris, gimė 1515 m. Florencijoje (Italijoje), mirė 1592 m. Romoje. 1551 m. įšventintas kunigu, tapo plačiai žinomu nuodėmklausiu. 1552 m. įkūrė kunigų bendruomenę, vadinamą Oratorija, kurios nariai vadinami oratorionais. Jos tikslas – dvasinės pratybos, giedojimas ir meilės darbai.

Gegužės 27 d. minimas Šv. Augustinas Kenterberietis, arkivyskupas, mirė 605 m. Šį Šv. Andriaus abatijos vyresnįjį kartu su vienuoliais popiežius Šv. Grigalius Didysis 597 m. pasiuntė į Angliją. Iš Thanet’o salos Augustino atstovai nuvyko pas Anglijos karalių Etelbertą ir gavo jo leidimą apaštalauti Kente ir pakrikštyti monarchą bei tūkstančius jo pavaldinių.

Taip pat gegužės 27 dieną pradedamas maldų Šventajai Dvasiai devyndienis.

Gegužės 28 d. – taikos, sveikatos ir derliaus maldavimų diena.

Gegužės 29 d. švęsime Kristaus Žengimo į dangų iškilmę – Šeštines. Tądien Bažnyčia taip pat mini Visuomenės komunikavimo priemonių dieną, o Lietuvoje organizuojama rinkliava Bažnyčios komunikacijos veiklai ir priemonėms išlaikyti. Raginame aplankyti savo parapijos tinklalapį: www.plungesparapija.lt, nuolat sekti Facebook paskyrą: Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija bei Instagram paskyrą: Plungės parapija. 

Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos žmones, norinčius diskutuoti, dalintis savo požiūriu apie bažnyčią, kviečiame į sinodinio kelio septintą susitikimą. Jis vyks gegužės 29 dieną, po Sumos Šv. Mišių (13 val.), parapijos namų salėje (Vytauto 29). Susitikimo tema: ,,Sinodalumo ugdymas”.

Mūsų parapijos Caritas renka higienos priemones iš Ukrainos atvykstantiems žmonėms. Kas galite, paaukokite. Aukų dėžę rasite bažnyčios gale arba pas kunigą raštinėje. Aukoti galite darbo dienomis nuo 9 iki 13 val. ir nuo 16 iki 18 val.