Nuo gegužės 14 d. iki gegužės 21 d. Plungės Šv.Jono Krikštytojo bažnyčioje vyksta vaikučių Pirmosios Komunijos šventės,  kurių metu tėveliai kartu su vaikais skaito skaitinius, visuotinę maldą, neša atnašas. Dėkojame klebonui ir kunigams už šeimynišką Pirmosios Komunijos šventę, o vaikučiams ir jų tėveliams linkime nepamiršti, kad Jėzus Švenčiausiame Sakramente jų kasdien laukia.