Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių,  penktadienį 16–18 val.

Šį ketvirtadienį po 18 val. Šv. Mišių mūsų bažnyčioje vyks naktinė Švč. Sakramento adoracija, kuri tęsis iki penktadienio ryto 8 val.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Visas gegužės mėnuo yra skirtas maldai į Dievo Motiną – visi, kad ir kur bebūtumėte, esate kviečiami kasdien kalbėti ar giedoti Švč. M. Marijos litaniją.

Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos bus atliekamos pirmadieniais ir antradieniais po 12 val. Šv. Mišių, trečiadienį, ketvirtadienį – po 18 val. Šv. Mišių, penktadienį ir šeštadienį prieš 18 val.   Šv. Mišias, o sekmadieniais – po 10 val.  Šv. Mišių.

Gegužės 16 d. minimas Šv. Andriejus Bobola, gimė 1592 m. Sandomire, Lenkijoje. 1938 m. paskelbtas šventuoju.

Gegužės 18 d. mimimas Šv. Jonas, popiežiumi išrinktas 523 m.

Gegužės 20 d. minimas Šv. Bernardinas Sienietis (1380–1444), gimė Sienos respublikoje. Tapo pranciškonu, buvo garsus pamokslininkas, ragino atgailauti ir keisti gyvenseną.

Gegužės 21 d. mimimi šventieji ir palaimintieji Meksikos kankiniai, kurie buvo nukankinti dėl krikščionių tikėjimo skirtinguose Meksikos regionuose XX a. pradžioje.

Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos žmones, norinčius diskutuoti, dalintis savo požiūriu apie bažnyčią, kviečiame į sinodinio kelio šeštą susitikimą. Jis vyks gegužės 22 dieną, po Sumos Šv. Mišių (13 val.), parapijos namų salėje (Vytauto 29). Susitikimo tema: ,,Autoritetas ir dalyvavimas, sprendimų priėmimas”.

Gegužės 21 d. po 18 val. Šv. Mišių bus koncertas. Kviečiame dalyvauti.

Mūsų parapijos Caritas renka higienos priemones iš Ukrainos atvykstantiems žmonėms. Kas galite, paaukokite. Aukų dėžę rasite bažnyčios gale arba pas kunigą raštinėje. Aukoti galite darbo dienomis nuo 9 iki 13 val. ir nuo 16 iki 18 val.