• Kviečiame paaukoti savo bažnyčiai gintarinių karolių. Jais bus puošiamas Nepaliaujamos Pagalbos Švč. M. Marijos altoriaus paveikslas dėkojant už išmelstas Dievo malones.
  • Švč. Sakramento adoracija trečiadienį – po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.
  • Antradienį, liepos 11 d., – Šv. Benedikto, Europos globėjo, šventė. Monte Kasine (tarp Romos ir Neapolio) jis įkūrė benediktinų vienuolyną. Benedikto parašyta Regula tapo gyvenimo pagrindu tūkstančiams vienuolių, o jo sekėjai išplito po visą Europą. Regulos esmę išreiškia žinomas benediktinų šūkis: Melskis ir dirbk!
  • Šeštadienį, liepos 15 d., minimas Šv. Bonaventūras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas. Tai filosofas scholastikas, teologas, pranciškonas. 1257 m. – Pranciškonų ordino generolas. Su Šv. Tomu Akviniečiu laikomas vienu žymiausių visų laikų teologų.
  • Vyksta Žemaičių Kalvarijos Didieji atlaidai, kurie tęsis iki liepos 12 d. Jei kas dar nespėjote apsilankyti atlaiduose, raginame nuvykti ir gauti gausių Dievo malonių bei Jo dangiškosios Motinos užtarimo.