Žemaičių Kalvarijos didieji atlaidai, Plungės dekanato diena 2023-07-02

Prasidėjo Žemaičių Kalvarijos didieji atlaidai. Liepos 2 d. – Žmonių brolybės diena. Meldėmės už socialinius darbuotojus, Caritas, Maltos ordino, Samariečių bendrijos, Raudonojo kryžiaus, senelių namų darbuotojus bei savanorius. Taip pat tai buvo ir Plungės dekanato diena. 12 val. Šv. Mišioms vadovavo vyskupas Saulius Bužauskas.

Nors diena buvo lietinga, po Šv. Mišių gausus būrys tikinčiųjų išėjo į kalnus. Dėkojame visiems, buvusiems kartu maldoje. Dėkojame nešusiems kryžių: Žydrūnui ir Gintarei Purauskams, Žanetai ir Algimantui Vaitkams, Gintautui ir Simonai Rimeikiams, Vytautui ir Eglei Dičiūnams, Kristinai ir Laimonui Krasauskams, Genovaitei ir Leonui Pečkauskams, Arvydui ir Linai Liutikoms, Jovitai ir Gediminui Šumskams, Remigijui ir Guodai Ačams, Plungės Caritui, Daliui ir Dovilei Pečiuliams, Jolantai Puidokienei, Orestai Gerulskienei, Jūratei Garčinskaitei,  Kęstučiui ir Egidijai Vaicekauskams. Dėkojame Plungės Skautų vadovams, skautams, kurie kiekvienais metais neša žibintus, baldakimus, ar suteikia kitą reikalingą pagalbą.