ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS DIDIEJI ATLAIDAILIEPOS 2-12 D.

  PLUNGĖS DEKANATO DIENA – LIEPOS 2 D., SEKMADIENĮ.

Šį sekmadienį 12 val. ir 18 val. Šv. Mišių mūsų bažnyčioje nebus.
Planuokime savo laiką taip, kad galėtumėme nuvykti į atlaidus ir gauti gausių Dievo malonių bei Jo dangiškosios Motinos užtarimo.

2023-07 Žem. Kalvarijos Atlaidai

Atsisiųsti »

Žem. Kalvarijos atlaidų dienomis (nuo liepos 2 d. iki liepos 12 d.) papildomai į Żem. Kalvariją ir iš jos autobusai važiuos pagal šį grafiką:

9.00 va1., 10.35 val. ir 16.00 val. iš Plungės autobusų stoties j Žem. Kalvariją per Alsèdžius;
10.00 val., 11.35 val. ir 17.00 val. iš Žem. Kalvarijos į Plungę per Alsėdžius.

10.00 val. iš Plungės autobusų stoties į Žem. Kalvariją per Skurvydus, Pučkorius;
11.30 va1. iš Žem. Kalvarijos į Plungę per Jogaudus.

16.15 val. iš Plungės autobusų stoties į Žem. Kalvariją per Jogaudus;
17.00 val. iš Žem. Kalvarijos į Plungę per Pučkorius, Skurvydus.