•  Dėkojame visiems, kurie savo namuose ar bažnyčioje jungėtės į birželines pamaldas.   Švč. Jėzaus širdis tegu kiekvieną iš jūsų saugo ir laimina.
  • Liepos mėnesio pirmąjį sekmadienį minima Globėjų diena. Su dėkingumu prisimename tuos, kurie priėmė globoti ir ugdyti be tėvų globos likusius vaikus. Lietuvoje tokių globėjų yra apie 4000. Globos institucijose vis dar yra apie 1200 tėvų globos netekusių vaikų, kuriems reikia šeimos. Melskimės už tas šeimas, kurios atvėrė savo namus ir širdis vaikų globai. Melskimės ir už tas šeimas, kurios galėtų imtis vaiko globos.
  • Šio sekmadienio rinkliava skiriama popiežiaus labdaringai veiklai paremti, taip vadinamas Šv. Petro skatikas. Kviečiame pagal išgales prisidėti prie visuotinės Bažnyčios reikalų.
  • Kviečiame paaukoti savo bažnyčiai gintarinių karolių. Jais bus puošiamas Nepaliaujamos Pagalbos Švč. M. Marijos altoriaus paveikslas dėkojant už išmelstas Dievo malones.
  • Pirmadienį, liepos 3 d., – Šv. Apaštalo Tomo šventė.
  • Pirmąjį mėnesio antradienį, liepos 4 d., 12.00, – Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Šv. Antaną.
  • Pirmąjį mėnesio trečiadienį, liepos 5 d., 00, – Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Dievo Gailestingumą ir į Šv. Juozapą,
  • Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, liepos 6 d., 8.00, – Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Nuplaktą Kristų. Taip pat tą dieną meldžiamės už Tėvynę Lietuvą. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo atminimas.
  • Pirmąjį mėnesio penktadienį, liepos 7 d., 8.00 ir 18.00, – Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį.
  • Švč. Sakramento adoracija: trečiadienį – po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.