„Kaip kūnas be dvasios yra miręs, taip ir tikėjimas be darbų negyvas.“ (Jok 2,26).

Birželio 29 d. prie Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios buvo pinami vainikai Žemaičių Kalvarijos koplyčioms papuošti. Labai dėkojame visiems, skyrusiems laiko vainikų pynimui, o ypač džiaugiamės, kad šiemet į vainikų pynimą įsijungė ir gausus būrys jaunimo.