• Švč. Sakramento adoracija: penktadieniais nuo 16 val. iki 18 val., šį šeštadienį nuo 17 val. iki 18 val. KITAS SEKMADIENIS yra pirmasis mėnesio sekmadienis, Švč. Sakramento adoracija po 10 val. Šv. Mišių ir prieš sumos Šv. Mišias Eucharistinė procesija.
 • ŠV. MIŠIOS SUDĖTINĖMIS INTENCIJOMIS:
  • į Nuplaktą Kristų – pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, vasario 1 d., 12 val.
  • į Švč. Jėzaus Širdį – pirmąjį mėnesio penktadienį, vasario 2 d., 12 ir 18 val.
  • į Švč. M. Mariją – pirmąjį mėnesio šeštadienį, vasario 3 d., 18 val.
 • PENKTADIENĮ, VASARIO 2 D. – VIEŠPATIES PAAUKOJIMO (GRABNYČIŲ) ŠVENTĖ. 12 val. Šv. Mišių metu šventinamos žvakės. Jų galėsite įsigyti bažnyčioje. Ši diena taip pat yra Dievui pašvęstojo gyvenimo diena. Meldžiamės už vienuolijas ir naujus vienuolinius pašaukimus.
 • ŠEŠTADIENĮ, VASARIO 3 D., – ŠV. BLAŽIEJUS – vyskupas ir kankinys. Jis mirė apie 316 m. Pagal profesiją buvo gydytojas, kilęs iš Kapadokijos (Mažoji Azija). Tapo atsiskyrėliu, vėliau išrinktas vyskupu. Pasak legendos, pakeliui į egzekucijos vietą stebuklingai pagydė berniuką, kuris duso gerklėje įstrigus žuvies ašakai. Todėl šį šeštadienį 18 val. Šv. Mišiose šventinamos Šv. Blažiejaus garbei skirtos žvakės ir jomis paliečiamas kaklas, meldžiant šventojo užtarimo saugoti nuo gerklės ligų ir kitokių susirgimų.
 • Nepamirškime pasirūpinti tais savo artimaisiais, kurie dėl sveikatos negali atvykti į bažnyčią. Todėl norinčius, kad kunigas aplankytų ligonius ar senyvo amžiaus žmones jų namuose su išpažintimi bei Šv. Komunija, kviečiame užeiti į zakristiją ir susitarti su kunigu.
 • Kiekvieną antradienį 19 val. – maldos grupelė „Motinos maldoje“ visas mamas, močiutes, krikšto motinėles kviečia ateiti į parapijos namų salę bendrai maldai už savo vaikus ir vaikaičius.
 • Kiekvieną šeštadienį, 16.30 val., Plungės parapijos namuose (Vytauto g. 29) – pokalbiai apie ŠV. RAŠTĄ.
 • Kiekvieną antradienį 12 val. – Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis už gyvuosius. Primename, kad Šv. Mišias kaip dovaną ir Dievo palaimą dera užprašyti už gyvuosius vardinėse, gimtadienyje, važiuojant į tolimą kelionę, tuokiantis vaikams, besilaukiant kūdikėlio, ruošiantis operacijai, kaip padėką už gautas malones.

šventinamos žvakės

Šventinamos grabnyčių žvakės (2021-02-02)

Šv. Blažiejus. šventinamos Šv. Blažiejaus žvakės

Šventinamos Šv. Blažiejaus žvakės (2023-02-03)