Spalio 2 d. – Šv. Angelų Sargų šventė.  Minint šią šventę tradiciškai meldžiamasi už tarnaujančius policijoje. Mūsų bažnyčioje tai vyko rugsėjo 30 d. 9 val. Šv. Mišiose.  Dėkojame visiems, atėjusiems pasimelsti, o policijos darbuotojams už tai, kad jie savo šventę pasirinko švęsti Dievo artumoje.