Šiandien Plungės bažnyčioje viešėjo Telšių vyskupijos generalvikaras, kan., kunigas Vilius VIKTORAVIČIUS ir Lietuvos kunigų seminarijų parengiamojo kurso klierikai. 10.00 ir 12.00 Šv. Mišias aukojo ir pamokslus sakė gerb. kunigas svečias. Kadangi šiandien minima Tarptautinė ligonių diena, skaitiniai ir pamokslas kalbėjo apie sergančius, apie reikalingus globos ir slaugos ir apie gydančią Jėzaus jėgą. Popiežiaus laiške cituojama Pradžios knyga, kurioje sakoma: ,,Negera žmogui būti vienam‘‘ Pr 2, 18. Kodėl būtent ši eilutė? Nes liga atskiria, izoliuoja, atima bendravimo džiaugsmą. Todėl labai svarbu nepalikti ligonio vieno, aplankyti, rasti paguodos žodžių, pasitarnauti. Juk žmogus sukurtas santykiui. Po 10.00 Šv. Mišių buvo galimybė priimti Ligonių patepimo sakramentą. Kunigas pamokslo metu priminė, kad tam tikra prasme visi esame ligoniai, juk liga tai ne tik tada, kai skauda koją ar ranką, bet ir liūdesys, nerimas, vidinė sumaištis. Šie požymiai dažniausiai žeidžia labiau, nei fizinis skausmas. Svarbiausia nepamiršti, kad stipriausias vaistas yra malda, o pati nuoširdžiausia bendrystė visada yra su Jėzumi.