• Šiandien 12 val. – Šv. Mišios kun. Alfonso Pridotko atminimui.
 • Kitas sekmadienis – pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena, taip pat keliautojų ir vairuotojų diena. Kviečiame pasimelsti už žuvusius ir nukentėjusius eismo nelaimėse. Tą dieną laiminsime vairuotojus ir automobilius, melsimės už pabėgėlių tragediją, kuri šiuo metu yra ypatingai jautri ir svarbi.
 • Pradėjome naujus katechezės mokslo metus. Pirmajai Šv. Komunijai ruošiami vaikai, lankantys 3 klasę ir vyresni. Sutvirtinimui gali ruoštis mokiniai, lankantys 8 klasę ir vyresni. Registracijos anketų prašome teirautis savo tikybos mokytojų. Dėl suaugusiųjų pasiruošimo Krikšto, Pirmosios Komunijos, Sutvirtinimo sakramentams kreiptis į mokytoją Odetą +370 670 20930.
 • NAKTINĖ ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA – ketvirtadienį, rugsėjo 21 d., po 18 val. Šv. Mišių iki penktadienio ryto 9 val. Kitomis savaitės dienomis Švč. Sakramento adoracija – trečiadienį nuo 9 val., penktadienį nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.
 • Šią savaitę Bažnyčioje minimi:
  • Šv. Andriejus Kim Taegonas, kunigas, ir kiti Korėjos kankiniai – trečiadienį, rugsėjo 20 d. XVII a. pradžioje Korėjoje prasidėjusios misijos paženklintos kankinių krauju.
  • Šv. Matas – ketvirtadienį, rugsėjo 21 d. Pirmosios NT Evangelijos autorius, prieš tai buvęs muitininkas, vadinamas Leviu. Krikščioniškajame mene jo simbolis yra angelas.
  • Šv. Pijus Pietralčinietis – šeštadienį, rugsėjo 23 d. 1918 m. buvo paženklintas stigmų dovana. 2002 m. popiežius Jonas Paulius II paskelbė šventuoju.
 • Primename, kad keičiasi šiokiadienių Šv. Mišių laikas:
  • PIRMADIENIAIS – PENKTADIENIAIS 12 IR 18 VAL.
  • ŠEŠTADIENIAIS – 10, 11, 18 VAL.
  • SEKMADIENIAIS – 8, 10, 12, 18 VAL.

KITĄ SAVAITĘ, RUGSĖJO 23-24 d.,
PLUNGĖS ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS 90 METŲ JUBILIEJUS

SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 24 D.,
12 VAL. – IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS

Melsimės už kunigaikščius Mariją ir Mykolą Oginskius, prel. Povilą Pukį, kan. Vincentą Jarulaitį ir visus geradarius,
prisidėjusius prie bažnyčios statybos.

Šv. Mišioms vadovaus apaštalinis nuncijus
PETAR ANTUN RAJIČ