• ŠIANDIEN – ŠVČ. TREJYBĖS IŠKILMĖ.  Pagerbiame Dievą, kuris yra vienas, bet trijuose asmenyse: Tėve, Sūnuje ir Šventojoje Dvasioje.
 • ŠIS SEKMADIENIS YRA TĖVO DIENA. Visų Šv. Mišių metu laiminami pamaldose dalyvaujantys tėvai. Šv. Mišios už gyvus ir mirusius tėvus mūsų bažnyčioje aukojamos:
  • birželio 4 d. – 8, 10, 12, 18 val.,
  • birželio 5 d. – 12 ir 18 val.
 • Birželio mėnuo yra skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Kviečiame dalyvauti birželinėse pamaldose:
  • pirmadienį ir antradienį – po 12 val. Šv. Mišių,
  • trečiadienį, ketvirtadienį, šeštadienį – po 18 val. Šv. Mišių,
  • penktadienį – prieš 18 val. Šv. Mišias,
  • sekmadienį – po 10 val. Šv. Mišių.
 • Švč. Sakramento adoracija. Trečiadienį – po 8 val. Šv. Mišių. Penktadienį – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.
 • Ateinantis sekmadienis yra Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė (Devintinės). Pagerbiame Dievą, kuris dėl mūsų pasiliko mažame duonos gabalėlyje. Po sumos Šv. Mišių šventoriuje numatyta tradicinė Devintinių procesija.
 • Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių ir Švč. Jėzaus Širdies litanijos, bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis
 • Kiekvieną antradienį 19 val. – maldos grupelė „Motinos maldoje“. Kviečiame ateiti į parapijos namų salę bendrai maldai už savo vaikus ir vaikaičius.
 • Kiekvieną ketvirtadienį 19 val. – pokalbiai apie ŠV. RAŠTĄ ir krikščionišką filosofiją Plungės parapijos namuose (Vytauto g. 29).