ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (Sekminės) – viena iš trijų didžiųjų krikščionių švenčių. Šiemet ši šventė mūsų bažnyčioje buvo dar ypatingesnė, nes šią dieną didžiulis būrys vaikučių priėmė Švenčiausiąjį Sakramentą. Pamokslo metu parapijos klebonas, kalbėdamas apie pirmąsias krikščionių Sekmines, visus kvietė prašyti Šventosios Dvasios pagalbos ne tik sau, bet ir savo artimiesiems. Sveikiname visus vaikučius ir jų tėvelius su Pirmosios Komunijos švente, linkime, kad priimti Jėzų į savo širdis taptų ne retai nutinkančiu įvykiu, bet įprasta kiekvieno sekmadienio patirtimi.