• ŠIS SEKMADIENIS – SEKMINĖS. Tai diena, kai Viešpats atsiuntė savo apaštalams Šventąją Dvasią, ir taip galutinai gimė Bažnyčia. Šiandien suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris dalyvauja pamaldose, kai giedama „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“. Baigiasi liturginis Velykų laikas.
 • Dėkojame visiems, kurie savo namuose ar bažnyčioje jungėtės į gegužines pamaldas. Švč. Mergelė Marija ir toliau tegu kiekvieną iš jūsų globoja, besibaigiant gegužės mėnesiui.
 • Birželio mėnuo yra skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Kviečiame dalyvauti birželinėse pamaldose:
  • pirmadienį ir antradienį – po 12 val. Šv. Mišių,
  • trečiadienį, ketvirtadienį – po 18 val. Šv. Mišių,
  • penktadienį, šeštadienį – prieš 18 val. Šv. Mišias,
  • sekmadienį – po 10 val. Šv. Mišių.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Nuplaktą Kristų – pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, birželio 1 d., 8 val.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį – pirmąjį mėnesio penktadienį, birželio 2 d., 8 val. ir 18 val. Tą dieną Švč. Sakramento adoracija – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Švč. Mergelę Mariją – pirmąjį mėnesio šeštadienį, birželio 3 d., 18 val. Tą dieną Švč. Sakramento adoracija – nuo 17 val. iki 18 val. Šv. Mišių.
 • Kiekvieną antradienį, 19 val., – maldos grupelė „Motinos maldoje“. Kviečiame ateiti į parapijos namų salę bendrai maldai už savo vaikus ir vaikaičius.
 • Kiekvieną ketvirtadienį, 19 val., – pokalbiai apie ŠV. RAŠTĄ ir krikščionišką filosofiją Plungės parapijos namuose (Vytauto g. 29).
 • Kitas sekmadienis yra Švč. Trejybės iškilmė, kai pagerbiame Dievą, kuris yra vienas, bet trijuose asmenyse: Tėve, Sūnuje ir Šventojoje Dvasioje.
 • Ateinantis sekmadienis yra Tėvo diena. Šv. Mišios už gyvus ir mirusius tėvus mūsų bažnyčioje bus aukojamos:
  • birželio 4 d. – 8, 10, 12, 18 val.,
  • birželio 5 d. – 12 ir 18 val.