Plungės parapijos klebonas Vytautas Gedvainis Šv. Mišių pradžioje priminė, kad Vėlinių dieną Bažnyčia kviečia atminti visus amžinybėn iškeliavusius, ypač tuos, kurie yra liūdesio ir sielvarto vietoje skaistykloje ir prašyti, kad motinai Marijai ir Visiems Šventiesiems užtariant Dievo meilė ir beribis gailestingumas jiems leistų amžinai regėti Dievo veidą. Vėlinių dieną visi meldėmės už amžinybėn iškeliavusius, o Šv. Mišių pabaigoje bažnyčioje vyko Vėlinių procesija.