Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių,  penktadienį 16-18 val., šeštadienį nuo 17 val. iki 18 val. Šv. Mišių (nes pirmasis mėnesio šeštadienis), o ateinantį sekmadienį nuo 11.30 val. iki 12 val. Šv. Mišių (nes pirmasis mėnesio sekmadienis).

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Ateinantis antradienis yra pirmasis mėnesio antradienis. 12 val. sudėtinės Šv. Mišios į Šv. Antaną.

Ateinantis trečiadienis yra pirmasis mėnesio trečiadienis. 8 val. ryte – sudėtinės Šv. Mišios į Dievo Gailestingumą.

Taip pat trečiadienis (kovo 2 d.) yra Pelenų diena – gavėnios pradžia. Tą dieną 12 val. kviečiame į Šv. Mišias, kuriose bus šventinami ir barstomi pelenai kaip atgailos ir žmogaus trapumo ženklas. Pelenų dieną tikintiesiems yra privaloma susilaikyti nuo mėsiškų valgių ir laikytis pasninko.

Gavėnios laiku esame kviečiami apriboti žalingus įpročius, gal pavyktų ir visai jų atsisakyti. Taip pat svarbus susilaikymas nuo triukšmingų pasilinksminimų. Primename, kad katalikams privalomas pasninkas yra kiekvieną penktadienį.

Gavėnios laiku kryžiaus kelias mūsų bažnyčioje bus einamas penktadieniais po 18 val. Šv. Mišių ir sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių.

Kovo 4 d. minimas Šv. Kazimieras, gimęs 1458 m. Krokuvoje, miręs 1484 m. Gardine. Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio ir Austrijos princesės Elzbietos Habsburgaitės sūnus. Jis buvo labai pamaldus. Pasižymėjo uolumu tikėjime, skaistumu ir atgaila, meile vargšams, taip pat pamaldumu Eucharistijai ir Švč. Mergelei Marijai. Džiovos išsekintas mirė Gardine, palaidotas Vilniaus arkikatedroje. 1602 m. paskelbtas šventuoju, 1636 m. – Lietuvos globėju, 1948 m. – viso pasaulio lietuvių jaunimo globėju.

Kovo 4 d. visus kviečiame švęsti šv. Kazimiero atlaidus Stanelių koplyčioje. 17.30 val. Šv. Mišios, po jų – spektaklis ir meninė programa.

Ateinantis penktadienis yra pirmasis mėnesio penktadienis. 8 ir 18 val. – sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis. Šią dieną prie išstatyto Švč. Sakramento kalbame Švč. Jėzaus Širdies litaniją ir Atsiteisimo maldą.

Ateinantis šeštadienis yra pirmasis mėnesio šeštadienis. 18 val. sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją jūsų intencijomis. Šią dieną reikėtų sukalbėti Švč. Mergelės Marijos litaniją ir Pasiaukojimo maldą. 

Kviečiame įsigyti bažnyčios gale platinamą vasario mėnesio katalikiško žurnalo ,,Artuma” numerį.

Raginame nepamiršti užprašyti Šv. Mišių už mirusius savo artimuosius gimimo ar vardo dienos proga, atsinešti į bažnyčią žvakę pašventinimui, priimti Šv. Komuniją, po Mišių aplankyti kapines. Tai būtų atsiprašymo, dėkingumo ženklas jiems, taip pat dvasinė dovana, kurios iš jūsų jie lauktų ir kuri juos nudžiugintų.

Mūsų bažnyčioje yra Kristaus, pririšto prie stulpo, statula. Pagal senosios bažnyčios tradiciją žmogus, turintis rūpestį, melsdamasis prie šios statulos, pririša juostelę su užrašyta intencija. Vėliau yra numatyta aukoti Šv. Mišias tomis intencijomis.

Kreipiamės į visus dirbančius parapijiečius. Kviečiame paremti mūsų Bažnyčią ir jos veiklą, paskiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir iki šių metų gegužės 1 d. pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Pildant reikėtų nurodyti: ,,Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. 191277652.” Forma pildoma internetu, prisijungus prie elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) https://deklaravimas.vmi.lt/.