Sinodas 2021 2023Vasario 27 d., po Sumos Šv. Mišių, parapijos salėje vyko trečiasis Sinodinio kelio grupės susitikimas. Buvo kalbama tema „Džiaugsmas švęsti“, kuri gana prieštaringa šių dienų karo akivaizdoje. Tačiau susirinkusius stiprino ir diskusiją išplėtojo Šventojo Rašto ištrauka iš Nehemijo knygos: „Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė“. (Neh 8, 2.5-10). Žiūrėta vaizdo medžiaga, dalintasi mintimis, koks galėtų būti kunigų ir kiekvieno parapijiečio indėlis į kiekvieno kataliko džiaugsmą Viešpatyje, išgyvenamą Bažnyčioje.