Rugpjūčio 15-17 dienomis Plungės Šv. Jono Krikštytojo ateitininkų kuopa su draugais Abokų kaime, Plungės rajone, darė stovyklą. Joje bendravo, žaidė žaidimus, dainavo, maudėsi, rodė savo talentus, ant laužo kepė dešreles bei zefyrus, klausėsi kun. Tomo Kauliaus ir kun. Donato Žukausko mokymų. Jaunieji stovyklautojai dalyvavo Šv. Mišiose, ėjo išpažinties.

        Dėkojame vadovei Erlandai Gliožerytei, stovyklos komendantui Kasparui Matulevičiui, dvasios tėvams – kun. Tomui Kauliui ir kun. Donatui Žukauskui už buvimą su mumis. Dėkojame visiems, kurie prisidėjo, kad ši stovykla įvyktų: Ateitininkų federacijai, kun. Kęstučiui Motiejaičiui, Kazimierui ir Reginai Stančiukams, Drūkčių ežero šeimininkams, Plungės parapijos ateitininkų kuopai, visiems, buvusiems joje. O labiausiai ačiū Plungės parapijos klebonui Vytautui Gedvainiui, be jo ši stovykla nebūtų įvykusi.

        Plungės Šv. Jono Krikštytojo ateitininkų kuopos globėja Odeta Erminaitė