• Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis už gyvuosius – antradienį, rugpjūčio 22 d., 12 val., – gimtadienio ar krikšto dienos proga, prašant sveikatos ir kitų reikalingų malonių.
  • Šią savaitę Bažnyčia mini:
    • Rugpjūčio 21 d. (pirmadienį) – Šv. Pijų X, popiežių. Jo valdymo šūkis: visa atnaujinti Kristuje. Šūkį patvirtino savo dvasios paprastumu, neturtu ir drąsa. 
    • Rugpjūčio 22 d. (antradienį) – Švč. Mergelę Mariją Karalienę. Aštuntoji dieną po Žolinės. Švč. Mergelės Marijos litanijoje yra 13 kreipinių, kuriuose išvardijami Marijos kaip Karalienės titulai.
    • Rugpjūčio 24 d. (ketvirtadienį) – Šv. Baltramiejų, apaštalą. Lietuvoje – amatininkų globėjas.
  • Artėja naujų mokslo metų pradžia. Rugsėjo mėnesį pradėsime naujus katechezės mokslo metus. Pirmajai Šv. Komunijai ruošiami vaikai, lankantys 3 klasę ir vyresni. O Sutvirtinimui gali ruoštis lankantys 8 klasę ir vyresni. Registracijos anketų prašome teirautis savo tikybos mokytojų.
  • Kviečiame maldai už moksleivius, studentus, jų tėvus ir mokytojus. Pakvieskime ir savo artimuosius. Šia intencija atlikime išpažintį, priimkime Šv. Komuniją. Paraginkime ir jaunąją kartą padaryti tą patį.

ŠV. MIŠIAS UŽ MOKSLEIVIUS, STUDENTUS, JŲ TĖVUS IR MOKYTOJUS AUKOSIME

RUGSĖJO 3 d. 10 val.