Rugpjūčio 15 dieną Mosėdžio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje vyko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai. Juos vedė mūsų parapijos klebonas kun. Vytautas Gedvainis, o atlaidų mišiose giedojo Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos sumos choras, vadovaujamas Irenos Bakanauskienės. Dėkojame Mosėdžio Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonui kan. Egidijui Zulcui  už pakvietimą, o parapijiečiams už malonų priėmimą.