• TREČIADIENĮ, RUGPJŪČIO 2 D. – PORCIUNKULĖ. Šiandien visose katedrose ir parapijinėse bažnyčiose įprastomis sąlygomis galima pelnyti visuotinius Porciunkulės atlaidus: reikia būti malonės stovyje arba atlikti išpažintį, priimti Šv. Komuniją, pasimelsti popiežiaus intencija, sukalbėti Tėve mūsų ir Tikėjimo išpažinimą, sužadinti pasiryžimą vengti bet kokios, kad ir lengvos, nuodėmės.
  • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Šv. Antaną – pirmąjį mėnesio antradienį, rugpjūčio 1 d., 12 val. Taip pat primename, kad kiekvieną antradienį, 12 val., – Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis už gyvuosius gimtadienio ar krikšto dienos proga, prašant sveikatos ir kitų reikalingų malonių.
  • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Dievo Gailestingumą ir į Šv. Juozapą – pirmąjį mėnesio trečiadienį, rugpjūčio 2d., 8 val.
  • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Nuplaktą Kristų – pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, rugpjūčio 3 d., 8 val.
  • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį – pirmąjį mėnesio penktadienį, rugpjūčio 4 d., 8 val. ir 18 val.
  • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Švč. M. Mariją – pirmąjį mėnesio šeštadienį, rugpjūčio 5 d., 18 val.
  • Švč. Sakramento adoracija – trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių, šeštadienį nuo 17 val. iki 18 val. Šv. Mišių, sekmadienį po 10 val. Šv. Mišių ir Eucharistinė procesija prieš sumą.
  • Kviečiame paaukoti savo bažnyčiai gintarinių karolių. Jais bus puošiamas Nepaliaujamos Pagalbos Švč. M. Marijos altoriaus paveikslas dėkojant už išmelstas Dievo malones.
  • Kitas, XVIII sekmadienis – Viešpaties Jėzaus Kristaus Atsimanymo šventė. „Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą, jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai ant aukšto kalno. Ten Jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su Juo“ (Mt 17, 1-3).