Vienumoje ir tyloje Dievas ateina pas Tave…
Štai ir Kūčių diena, žemė prisipildo tylos, ištuštėja keliai, į padangę nekyla lėktuvai, namų durys užvertos, o mes vienas kitam galime būti šių metų didžiausia dovana…
Dovanok save, pasiryždamas būti kantresnis, įsiklausantis ir išklausantis, patarnaujantis ir suprantantis, brangink laiką ir akimirką, kurioje gyveni čia ir dabar. Atrask savo gyvenimo prasmę gerume ir Dievas atras Tave.
Tegu visatos angelas šiąnakt sušnabžda ir Tau: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms.“
Su Šventomis Kalėdomis!
Maldoje ir ramybės linkėjime – Jūsų klebonas kun. Vytautas Gedvainis

Kūčių piemenėlių Šv. Mišios (gruodžio 24 d.) 21 val.
Kalėdų dienos Šv. Mišios (gruodžio 25 d.) 10 val. ir 12 val.
Antrą Kalėdų dieną Šv. Mišios (gruodžio 26 d.) 10 val. ir 18 val.
Sekmadienis – Šventoji Šeima. Šv. Mišios (gruodžio 27 d.) 8 val., 10 val., 12 val. ir 18 val.
Išgirskime prašymą likti namuose. Šv. Mišios transliuojamos internetu, Šv. Mišių metu bažnyčios uždarytos.