Birželio 16 dieną Plungės parapijos jaunimo grupelė aplankė Plungės parapijos senelių namus. Seneliams pagiedojo keletą giesmelių, pašoko Jaunimo dienų krikščionišką šokį ir pasveikino senelius su praėjusiomis Motinos ir Tėvo dienomis. Kun. Andrius, mokytoja Odeta ir grupelės jaunimas labai dėkoja seneliams ir darbuotojams už šiltą ir malonų priėmimą.