Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių.

   Šį penktadienį, po 8 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje vyks visos paros adoracija, kuri tęsis iki šeštadienio ryto 8 val.

   Nuo rugsėjo 25 d. bus pradėti nauji katechezės mokslo metai. Pirmajai Šv. Komunijai bus ruošiami vaikai, lankantys 3 klasę ir vyresni, o Sutvirtinimui – lankantys 8 klasę ir vyresni. Registracijos anketas bus galima pasiimti iš savo tikybos mokytojų arba parapijos raštinėje. Pirmasis susitikimas su Pirmajai Šv. Komunijai besiruošiančių mokinių tėvais įvyks rugsėjo 25 d. 16:30 val., o su sutvirtinamųjų tėvais – rugsėjo 25 d. 19:00 val. Atėję užregistruoti vaiko sakramentams, tėveliai kviečiami dalyvauti ir 18 val. Šv. Mišiose. Nuo rugsėjo 26 d. bus renkami parašai į atsiskaitymų knygeles už dalyvavimą Šv. Mišiose. Mūsų parapijoje tiek Pirmajai Komunijai, tiek Sutvirtinimui besiruošiantys vaikai Šv. Mišiose dalyvauja su visa šeima ar bent vienu suaugusiu šeimos nariu. Jaučiantys grėsmę dėl pandemijos, gali atidėti pasiruošimą sakramentams kitiems mokslo metams. Tie, kurie nori ruoštis Pirmajai Šv. Komunijai arba Sutvirtinimui, bet nelanko tikybos pamokų mokykloje, turės papildomą kassavaitinę pamoką su kunigu ir papildomas Šv. Mišias bent vieną darbo dieną.

   Rugsėjo 26 dieną bažnyčia mini Keliautojų ir vairuotojų dieną. Tą dieną bažnyčioje per Mišias bus meldžiamasi už visus keliautojus, vairuotojus ir kitus eismo dalyvius, prašant Dievo palaimos ir globos, o po 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 Šv. Mišių bus laiminami automobiliai.