Šiandien – Sekminės – Šventosios Dvasios atsiuntimo ir Bažnyčios gimimo šventė, viena svarbiausių Bažnyčios liturgijoje. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje ar koplyčioje pamaldžiai dalyvauja pamaldose, kurių metu giedamas himnas „O, Dvasia Viešpatie, nuženk”.

Taip pat šiandien  – Tėvo diena. Po 10 val. Šv. Mišių –  dovana tėveliams – Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos mokinių koncertas.

Šv. Mišios už gyvus ir mirusius tėvus mūsų bažnyčioje bus aukojamos šiandien, birželio 5 d., 8, 10, 12, 18 val., o rytoj,  birželio 6 d., 12 ir 18 val. Prie šių Šv. Mišių galima prisidėti paliekant auką aukų dėžutėje bažnyčios gale.

Kitą sekmadienį – pirmąjį sekmadienį po Sekminių – švenčiame Švenčiausiosios Trejybės iškilmę.

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį 17-18 val.   

Ateinantis antradienis yra pirmasis mėnesio antradienis – 12 val. sudėtinės Šv. Mišios į Šv. Antaną aukotojų intencijomis.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Prasidėjo birželio mėnuo, kuris yra skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Kviečiame kasdien bažnyčioje arba savo namuose melstis Švč. Jėzaus Širdies litanija, pasiaukojimo malda ir giesme ,,Iš šios žemelės”. Tai galima rasti liturginiame maldyne. Mūsų bažnyčioje birželinės pamaldos bus atliekamos pirmadieniais ir antradieniais po 12 val. Šv. Mišių, trečiadienį, ketvirtadienį ir šeštadienį – po 18 val. Šv. Mišių, penktadienį prieš 18 val.   Šv. Mišias, o sekmadieniais – po 10 val.  Šv. Mišių.

Bažnyčios įsakymuose sakoma: „Bent apie Velykas atlik išpažintį ir priimk Švenčiausiąjį Sakramentą“. Primename, kad katalikams privalomai velykinei išpažinčiai ir Šv. Komunijai nustatytas laikas Lietuvoje pratęstas iki Šv. Petro ir Šv. Pauliaus šventės.

Birželio 6 d. minime Švč. Mergelę Mariją, Bažnyčios Motiną

Birželio 9 d. minima Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo, šventė.

Birželio 11 d. minimas Šv. Barnabas, apaštalas. Barnabas tarpininkavo tarp Pauliaus ir Dvylikos apaštalų, kartu su Pauliumi dalyvavo Jeruzalės Susirinkime, kuriame buvo pritarta jų nuomonei, kad pakrikštytus pagonis apipjaustyti nebūtina.

Birželio 24 d. mūsų parapijoje yra tituliniai Šv. Jono Krikštytojo atlaidai. Atlaidų Šv. Mišios 12 val.  Kviečiame dalyvauti!

Mūsų parapijos Caritas renka higienos priemones iš Ukrainos atvykstantiems žmonėms. Kas galite, paaukokite. Aukų dėžę rasite bažnyčios gale arba pas kunigą raštinėje.