Džiaugiamės mūsų bažnyčios restauruotomis durimis ir dėkojame visiems, prisidėjusiems prie durų atnaujinimo darbų. Te Dievas atlygina už gerus darbus.