Rugpjūčio 22 d. mūsų mylimas kunigas Kęstutis Motiejaitis šventė savo gimtadienį. Po 12 val. Šv. Mišių parapijiečiai sveikino savo mylimą vikarą su gimtadieniu linkėdami Dievo palaimos, globos, stiprybės. O Plungės Šv. Jono Krikštytojo kuopos ateitininkai, norėdami jį nustebinti,  suruošė siurprizą parapijos namų salėje.

Gera pažinti tokį atsidavusį, visada linkusį patarnauti, geranorišką kunigą. Džiaugiamės ir meldžiame Dievą Šventosios Dvasios dovanų visų mylimam kunigui Kęstučiui.