• Kiekvieną savaitę sudėtinės Šv. Mišios už mirusius aukojamos:
   • PIRMADIENIAIS 12 VAL.,
   • TREČIADIENIAIS 18 VAL.,
   • ŠEŠTADIENIAIS 18 VAL.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Šv. Antaną – antradienį, lapkričio 7 d., 12 val.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Dievo Gailestingumą – trečiadienį, lapkričio 8 d., 12 val.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Nuplaktą Kristų – ketvirtadienį, lapkričio 9 d., 12 val.
 • Švč. Sakramento adoracija: trečiadieniais – nuo 9 val., penktadieniais – nuo 16 val. iki 18 val.
 • Dievo Gailestingumo vainikėlis mūsų bažnyčioje kalbamas sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių.
 • Kiekvieną antradienį 12 val. – Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis už gyvuosius. Primename, kad Šv. Mišias kaip dovaną ir Dievo palaimą dera užprašyti už gyvuosius vardinėse, gimtadienyje, važiuojant į tolimą kelionę, tuokiantis vaikams, besilaukiant kūdikėlio, ruošiantis operacijai, kaip padėką už gautas malones.
 • Šią savaitę Bažnyčia mini:
  • Laterano bazilikos Pašventinimas ketvirtadienį, lapkričio 9 d. Bažnyčia išskiria Laterano baziliką kaip visų Romos miesto ir pasaulio bažnyčių Motiną bei Galvą ir Romos vyskupo katedrą.
  • Šv. Leonas Didysis penktadienį, lapkričio 10 d. Gynė bažnyčios vienybę bei tikėjimą nuo gausybės tuometinių erezijų, buvo didis politikas, rašytojas ir oratorius, todėl vadinamas Didžiuoju.
  • Šv. Martynas – šeštadienį, lapkričio 11 d.  Turo vyskupas. Rodydamas gero ganytojo pavyzdį, steigė kaimuose vienuolynus ir parapijas, lavino kunigus ir atnaujino jų gyvenimą, evangelizavo kaimiečius.