Šiandien – Motinos diena. Šv. Mišių metu laiminsime gyvąsias mamas ir melsimės už mirusiąsias. Šv. Mišios už motinas bus aukojamos 8, 10, 12 ir 18 val., o rytoj – 12 ir 18 val.

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių,  penktadienį 16–18 val., o šeštadienį nuo 17 val. iki 18 val. Šv. Mišių (nes pirmasis mėnesio šeštadienis).

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Visas gegužės mėnuo yra skirtas maldai į Dievo Motiną – visi, kad ir kur bebūtumėte, esate kviečiami kasdien kalbėti ar giedoti Švč. M. Marijos litaniją ir po jos esančias maldas.

Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos bus atliekamos pirmadieniais ir antradieniais po 12 val. Šv. Mišių, nuo trečiadienio iki šeštadienio – po 18 val. Šv. Mišių, o sekmadieniais – po 10 val.  Šv. Mišių.

Ateinantis antradienis yra pirmasis mėnesio antradienis – 12 val. sudėtinės Šv. Mišios į Šv. Antaną aukotojų intencijomis.

Ateinantis trečiadienis yra pirmasis mėnesio trečiadienis – 8 val. sudėtinės Šv. Mišios į Dievo Gailestingumą aukotojų intencijomis.

Ateinantis penktadienis yra pirmasis mėnesio penktadienis. 8 ir 18 val. – sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis. Šią dieną prie išstatyto Švč. Sakramento kalbame Švč. Jėzaus Širdies litaniją ir Atsiteisimo maldą.

Ateinantis šeštadienis yra pirmasis mėnesio šeštadienis. 18 val. sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją jūsų intencijomis. Šią dieną reikėtų sukalbėti Švč. Mergelės Marijos litaniją ir Pasiaukojimo maldą.

Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos žmones, norinčius diskutuoti, dalintis savo požiūriu apie bažnyčią, kviečiame į sinodinio kelio penktą susitikimą. Jis vyks gegužės 8 dieną, po Sumos Šv. Mišių (13 val.), parapijos namų salėje (Vytauto 29). Susitikimo tema: ,,Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas”.

Gegužės 2 d. minimas Šv. Atanazas.

Gegužės 3 d. minima Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo šventė. Šv. Pilypas gimė Betsaidoje. Iki to laiko, kai jį pakvietė Kristus, buvo Šv. Jono Krikštytojo mokinys. Jis dalyvavo duonos padauginimo stebukle, į jį Kristus kreipėsi Paskutinės vakarienės metu. Apaštalavo Mažojoje Azijoje, buvo nukryžiuotas. Šv. Jokūbas, dar vadinamas Jaunesniuoju arba Teisinguoju, Alfiejaus sūnus, Viešpaties pusbrolis.

Ateinantis sekmadienis – pasaulinė maldos už pašaukimus diena, todėl kviečiame nuo rytojaus visą savaitę atsidėti maldai už kunigus ir naujus pašaukimus, kad vis daugiau jaunuolių apsispręstų sekti Kristų kunigiškos tarnystės keliu.

Mūsų parapijos Caritas renka higienos priemones iš Ukrainos atvykstantiems žmonėms. Kas galite, paaukokite. Aukų dėžę rasite bažnyčios gale arba pas kunigą raštinėje. Aukoti galite darbo dienomis nuo 9 iki 13 val. ir nuo 16 iki 18 val.